Investor Relations SE

Pressmeddelanden

Senaste rapporter

Årsredovisning 2016

 

KVARTALET 1 APRIL - 30 JUNI 2017

 • Nettoomsättning 613 MSEK(578)
 • Rörelseresultat 55 MSEK (62)
 • Rörelsemarginal 9,0 % (10,7 %)
 • Resultat efter skatt 41 MSEK (62)
 • Resultat per aktie 0,40 SEK (0,60)

 

ACKUMULERAT 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

 • Nettoomsättning 1 234 MSEK (1 104)
 • Rörelseresultat 130 MSEK (96)
 • Rörelsemarginal 10,5 % (8,7 %)
 • Resultat efter skatt 95 MSEK (86)
 • Resultat per aktie 0,93 SEK (0,83)
 • Likvida medel 56 MSEK (64)