Investor Relations SE

Pressmeddelanden

Senaste rapporter

Årsredovisning 2016

 

KVARTALET 1 JANUARI - 31 MARS 2017

  • Nettoomsättning 621 MSEK (527)
  • Rörelseresultat 75 MSEK (34)
  • Rörelsemarginal 12,1 % (6,4 %)
  • Resultat efter skatt 54 MSEK (24)
  • Resultat per aktie 0,52 SEK (0,24)
  • Likvida medel 84 MSEK (78)