Media

Pressmeddelanden 2017

Acando och K3 SoftwareSolutions ingår partnerskap

Acando och K3 Software Solutions ingår ett strategiskt och unikt partnerskap för att erbjuda en skräddarsydd lösning åt modeindustrin. K3:s ax|is fashion är integrerad med Dynamics 365 och stödjer hela livsproduktcykeln från design till försäljning.

Acando släpper ny studie om innovation i traditionella storföretag

För att gå på djupet kring innovation och digitalisering har Acando intervjuat innovationschefer, strategichefer och ledare för några av Sveriges största företag, för att ta reda på hur de arbetar med och resonerar kring just innovation. Resultatet redovisas nu i Acando Innovation Study 2017.

Acando har vunnit Microsoft Partner of the Year Award Sweden 2017

Idag kan vi med stolthet meddela att Acando har vunnit Microsoft Partner of the Year Award 2017 för Sverige. Microsoft Partner of the Year Awards tilldelas de Microsoft-partners som har utvecklat och levererat exceptionella Microsoft-baserade lösningar under det gångna året.

Acando bildar nytt partnerskap med NetSuite

Acando blir partner med NetSuite – en leverantör av ett agilt, molnbaserat ERP-system. Acando har sedan tidigare partnerskap med både SAP och Microsoft och utökar nu sin kapacitet kring affärssystem.

Acando delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Kvartalet 1 januari – 31 mars 2017 · Nettoomsättning 621 MSEK (527) · Rörelseresultat 75 MSEK (34) · Rörelsemarginal 12,1 % (6,4 %) · Resultat efter skatt 54 MSEK (24) · Resultat per aktie 0,52 SEK (0,24) · Likvida medel 84 MSEK (78)

De illojala lojalitetsprogrammen

Skapar lojalitetsprogram verkligen lojala kunder? För att ta reda på det har Acando genomfört en djupstudie av svenska lojalitetsprogram. Under studien intervjuades 20 ledande bolag inom olika sektorer av detaljhandelsbranschen. Resultatet av studien ifrågasätter om alla de rabatter och poäng som delas ut verkligen är nödvändiga, eller om de snarare är lönsamhetstjuvar.

Acando vinner ramavtal med Systembolaget

Avtalet avser tjänster inom IT- och verksamhetsutveckling och gäller bland annat konsultstöd och tjänster inom digitalisering och IT-arkitektur. Avtalet gäller under två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Kallelse till Acando ABs årsstämma den 4 maj 2017

Aktieägarna i Acando AB (publ) org.nr. 556272-5092 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Acando har vunnit ramavtal med Region Skåne

Acando har vunnit Region Skånes (RS) ramavtalsupphandling avseende konsulttjänster inom verksamhet, organisation, produktion samt ekonomistyrning. Avtalet omfattar fyra områden av konsulttjänster; Hälso- och sjukvård, Medicinsk Service, Kollektivtrafik och Övriga verksamheter.

Innovation, målstyrning och kunddata i fokus när offentlig sektor digitaliseras

Acando har för andra gången genomfört en studie av den digitala mognaden inom offentlig sektor. Den nya studien visar att en del av organisationerna inom offentlig sektor har gjort stora digitala framsteg. Men många aktörer måste göra mer och lägga fokus på annat än de trott för att lyckas digitalt.

Acando bokslutskommuniké 2016

KVARTALET 1 OKTOBER– 31 DECEMBER 2016 >         Nettoomsättning 633 MSEK (565) >         Rörelseresultat 82 MSEK (62) >         Rörelsemarginal 12,9 % (10,9 %) >         Resultat efter skatt 67 MSEK (60) >         Resultat per aktie 0,65 SEK (0,59) ACKUMULERAT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016 >         Nettoomsättning 2 206 MSEK (2 115) >         Rörelseresultat 210 MSEK (168) >         Rörelsemarginal 9,5 % (7,9 %) >         Resultat efter skatt 180 MSEK (131) >         Resultat per aktie 1,75 SEK (1,27) >         Likvida medel 72 MSEK (93) >         Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,30 SEK (1,20) per aktie, motsvarande totalt cirka 134 MSEK (123)